Certifikát ISO

locust l752
Naša spoločnosť získala 23.6.2010 certifikát systému manažérstva kvality podľa EN-ISO 9001:2008

Naša technika

locust l752bagrovaniebagrovanie
Ponúkame vám pomoc pri terénnych úpravách a elektroinštalačných prácach našou technikou

TOPlist

osvedčenie

Certifikát systému manažérstva kvality podľa EN-ISO 9001:2008 (SK)

osvedčenie

Certifikát systému manažérstva kvality podľa EN-ISO 9001:2008 (EN)

osvedčenie

Certifikát systému manažérstva kvality podľa EN-ISO 9001:2008 (DE)

osvedčenie

Oprávnenie na odborné prehliadky, skúšky a opravy el. zariadení bez obmedzenia napätia, s nebezpečenstvom výbuchu.

osvedčenie

Oprávnenie na výrobu elektrických rozvádzačov.

osvedčenie

Osvedčenie na vykonávanie prehliadok a skúšok el. zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, s nebezpečenstvom výbuchu.

osvedčenie

Licencia na prevádzkovanie technickej služby.

osvedčenie

Certifikát pre montáž káblových súborov Raychem pre nízko a vysokonapäťové káble.

osvedčenie

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na podnikanie v elektroenergetike
x

osvedčenie

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike

osvedčenie

Oprávnenie na výrobu technických elektrických zariadení

osvedčenie

Certifikát na projektovanie a výrobu vyhradených zariadení